info@analyticsindiamag.com +91-95389 89028, +91-96325 33477

Parikshit Nag

Head of Data & Analytics at Indus OSShare

Parikshit Nag